New Year Holidays

สวัสดีครับ Rapi-rabi ครับ🐰

แจ้งวันหยุดปีใหม่
วันที่ 30 ธค 2021 – วันที่ 7 มค 2022
*ตั้งแต่วันที่ 8 มค 2022 จะเปิดทำการปกติ
*วันที่ 12 มค 2022 เป็นวันพุธแต่ทางเราจะเปิดทำการ

“ถึงคุณลูกค้าที่สำคัญทุกท่าน”

ขอขอบคุณที่สนับสนุน Rapi-rabi มาโดยตลอดในปี 2021 ครับ
Rapi-rabi จะไม่หยุดการพัฒนาในเรื่องการ บริการ และ เทคนิค เพื่อให้คุณลูกค้ารู้สึกว่า “ครั้งที่แล้วก็ดี แต่ครั้งนี้ดีขึ้นอีก” ไม่ใช่รู้สึกว่า “มากี่ครั้งก็เหมือนเดิมทุกครั้ง”

หากมีคำแนะนำใดๆเกี่ยวกับการบริการหรือเทคนิคของ Rapi-rabi อยากจะรบกวนคุณลูกค้าทุกท่านส่งมาทาง info@rapirabicolor.com ครับ เพราะความคิดเห็นของคุณลูกค้าทุกท่านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Rapi-rabi แล้วพวกเราจะนำความคิดเห็นของคุณลูกค้าทุกท่านมาพัฒนาเพื่อสร้างซาลอนที่คุณลูกค้าทุกท่านอยากจะมาใช้บริการอีกครับ

สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่และหากมีท่านใดมีการเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ
สำหรับปี 2022 ก็ฝาก Rapi-rabi เป็นอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

ขอบคุณครับ☺️

HAPPY NEW YEAR!!🎉

จาก Rapi-rabi